Peregrynacja Krzyża

i Ikony Matki Bożej Ocalenie Ludu Rzymskiego

symboli Światowych Dni Młodzieży

w naszej parafii


     Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
     Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był Święty Jan Paweł II, który po raz pierwszy zgromadził młodych w Rzymie w 1984r. Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI. W lipcu 2013 r. w Rio de Janeiro z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie.
     Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., znaki te Ojciec Święty przekazał w Rzymie polskiej młodzieży i rozpoczęła się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej.
     Wędrówka jest okazją do spotkania młodych wokół symboli ŚDM i wspólnej modlitwy w intencji młodzieży i przygotowań do Dni w Diecezji oraz ŚDM. Dzięki temu wszystkie parafialne wspólnoty i duszpasterstwa młodzieży zostają włączone w duchowe przygotowania do spotkania w Krakowie. (źródło www. kdm.org.pl)
     W naszej parafii też mieliśmy sposobność bycia świadkami tak niecodziennego wydarzenia. W oktawie Bożego Ciała przez cztery dni (7-10.06.2015r.), gościliśmy Krzyż Młodych i Ikonę Matki Bożej Ocalenie Ludu Rzymskiego. Dobrze wykorzystaliśmy ten krótki czas pobytu symboli ŚDM w naszym kościele: stanęliśmy przy nich, dotknęliśmy, uczciliśmy je wspólną modlitwą i śpiewem. Uczniowie przybywający do kościoła podczas lekcji religii dowiedzieli się, że cudowny obraz pochodzi z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Przy okazji dzieci poznały historię powstania bazyliki położonej na wzgórzu Eskwilin.
     ŚDM dopiero za rok, a my już czekamy i przygotowujemy się do tego wydarzenia tym bardziej, że odwiedzi wtedy Polskę papież Franciszek.

Janina Jankowska - Kalisz